Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite van Stage-USA. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Stage-USA besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Stage-USA garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. Stage-USA kan nietverantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt Stage-USA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uithet bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden ofverwezen content. 
De Stage-USA site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Stage-USA liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stage-USA. Stage-USA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Stage-USA  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Stage-USA behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Stage-USA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging. 

Stage-USA garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stage-USA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@stage-usa.nl

Vacatures

 • Website Design

  You want to be part of an international company and learn everything about Website Development and Design?…

  zoom
 • Website Project Manager

  We have an open position in Website Project Mangement! You can be part of an international environment,…

  zoom
 • Business Management

  Do you have good organizational skills, a strong sense of responsibility and seek for a traineeship were…

  zoom
Bekijk meer vacatures

Reviews

 • Internship Janine

  September 14th, 2018 Once I've got accepted at my company, I got my visa in 4 weeks so that's really…

  Score 4/5
  zoom
 • J-1 Visa Marc

  September 14th, 2018 Everything I needed was handed to me and everything went smoothly. All the questions…

  Score 5/5
  zoom
 • J-1 Visa Tom

  September 18th, 2018 The contact with Stage-USA worked well and made things simple. The contact with…

  Score 4/5
  zoom
Lees meer reviews

Het laatste nieuws

 • 19-09-2018 Open Position at Stage-Global!

  We have a position available at our headquarter office in beautiful Amsterdam! We are currently looking…

  zoom
 • 20-08-2018 Meet Henk-Jan!

  He arranged his own internship but arranged his J-1 visa through Stage-USA. We asked Henk-Jan some questions…

  zoom
 • 09-08-2018 Pre-Departure event great success!

  Yesterday some of our candidates came to the beautiful Stage-USA office for a pre-departure orientation.…

  zoom
Lees meer nieuwsberichten