Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite van Stage-USA. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Stage-USA besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Stage-USA garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. Stage-USA kan nietverantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt Stage-USA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uithet bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden ofverwezen content. 
De Stage-USA site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Stage-USA liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stage-USA. Stage-USA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Stage-USA  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Stage-USA behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Stage-USA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging. 

Stage-USA garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stage-USA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@stage-usa.nl

Vacatures

 • Content Marketing

  Do you love writing and pitching new and interesting stories to others? Are you passionated, hardworking…

  zoom
 • Software Product Engineer

  We have an open position in Software Engineering, located at the famous Silicon Valley. You will work…

  zoom
 • Junior Product Manager

  Do you aspire being a Jr. product manager, to try new mobile apps and new websites?Are you a self-starter…

  zoom
Bekijk meer vacatures

Reviews

 • J-1 Visa Quinty

  October 12th, 2018 They did everything they could do to help me and responded to my emails super quick.…

  Score 5/5
  zoom
 • J-1 Visa Danielle

  October 9th, 2018 They helped me to achieve my goal and everything went fine, step by step.

  Score 5/5
  zoom
 • Internship Tolunay

  October 8th, 2018 Stage-USA guides you through all the steps and are always very quick to respond. I…

  Score 5/5
  zoom
Lees meer reviews

Het laatste nieuws

Lees meer nieuwsberichten