clock
Persoonlijke service
thumbs-up
Alles tot in de puntjes geregeld
euro
Perfecte aanvulling op je CV
people
Bedrijven door heel Amerika
certificate
Geen J1 visum vereist

Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stage-USA: gevestigd te Amsterdam, Nederland, de eigenaar;
 • Kandidaat: iedere persoon die het Stage-USA inschrijfformulier invult en een intake gesprek heeft met een werknemer van Stage-USA;
 • Deelnemer: iedere (rechts) persoon in opdracht van wie Stage-USA service levert en verricht, dan wel met wie Stage-USA een overeenkomst aangaat of met wie Stage-USA in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Programma: de service waar de deelnemer zich voor inschrijft. Namelijk: Short Training Programma;
 • Positie: de werkzaamheden en omschrijving hiervan die de deelnemer zal uitvoeren bij de Host company binnen het programma van Stage-USA;
 • Host company: het bedrijf gevestigd in het buitenland waar de deelnemer zijn/haar educatieve programma zal uitvoeren;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Stage-USA en de deelnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2. Verplichtingen Stage-USA

Stage-USA is verplicht de verkochte service met toebehoren over te dragen en af te leveren.

Artikel 3. Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (Art. 6:231 BW). 
 2. De wederpartij, genoemd de deelnemer, is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende (Art. 6.232 BW). De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden door middel van het voldoen van de aanbetaling.

Artikel 4. Akkoord Algemene Voorwaarden

Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-USA tot een mogelijke overeenkomst komen. Wanneer de deelnemer besluit door te gaan na het intake gesprek met een gekozen programma van Stage-USA, dan volgt de aanbetaling. De deelnemer tekent aanvullend een Program Agreement met daarin een omschrijving van de overeenkomst. Door middel van het tekenen van het Program Agreement gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Vlucht en Visum

Wanneer er een wijziging in de vlucht naar bestemming plaats vindt, kan Stage-USA hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Mocht de deelnemer niet op de eerste dag van zijn/haar programma aanwezig kunnen zijn door soort gelijke voorvallen, en hierdoor door de host company ontbonden worden van zijn/haar contract, dan zijn de kosten niet te verhalen op Stage-USA. De deelnemer heeft de mogelijkheid Stage-USA te laten bemiddelen in een nieuw programma/positie. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

Wanneer de kandidaat niet in aanmerking komt voor een ESTA visum zal een B-1 visum worden aangevraagd. Indien het visum wordt afgekeurd aan het Amerikaanse consulaat/ambassade zal de kandidaat de volgende refund ontvangen:

 • 1 maand programma: $550
 • 2 maanden programma: $650
 • 3 maanden programma: $750

Artikel 6. Huisvesting

Wanneer de deelnemer assistentie wenst te krijgen bij het zoeken van huisvesting, dan is het mogelijk dit van Stage-USA te ontvangen. De plaatsing bij een gastgezin in Amerika is inbegrepen in de prijs. Als de deelnemer voor een andere huisvesting kiest dan een gastgezin, zal Stage-USA de deelnemer voorzien van een housing guide en de assistentie om een passende huisvesting te vinden. Op de website www.stage-usa.nl worden enkel prijs indicaties aangegeven voor huisvesting en kunnen gezien de tijd van het jaar, waarde van de valuta, duur van het programma en locatie van het programma, fluctueren.

Artikel 7. Beëindigen programma

Stage-USA is niet aansprakelijk voor de resultaten van de deelnemer gedurende de periode van de Short Training. Wanneer de deelnemer ontslagen wordt vanwege schuld van de deelnemer zelf, dan kan Stage-USA opnieuw assisteren bij het zoeken van een plaatsing voor een ander programma, waarbij de volledige programma kosten in rekening worden gebracht.   

Artikel 8. Inschrijving, Plaatsing en Betalingen

Artikel 8a: Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Nadat het inschrijfformulier is ingevuld, wordt er contact opgenomen met de deelnemer om een vrijblijvend intake gesprek in te plannen. Gedurende de intake zullen de programma wensen van de deelnemer besproken worden en zullen Stage-USA en de deelnemer tot een mogelijke overeenkomst komen. Wanneer de deelnemer een programma wil opstarten bij Stage-USA, zal hij of zij de aanbetaling moeten betalen en de programma overeenkomst moeten tekenen. Wanneer de aanbetaling is betaald en de programma overeenkomst is getekend, betekent dat automatisch dat de deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden van Stage-USA. De deelnemer hoeft geen aanbetaling te doen totdat hij of zij akkoord gaat een programma op te starten bij Stage-USA. De aanbetaling is €450.

Artikel 8b: Tijdens het intake gesprek geeft de deelnemer een omschrijving van de gewenste positie binnen het Short Training programma. Dit is de enige moment voor de deelnemer om deze informatie door te geven. De deelnemer zal, aan de hand van deze informatie, geplaatst worden bij een organisatie in Amerika. Wanneer de deelnemer besluit zijn of haar wensen uit te breiden, nadat hij of zij de programma overeenkomst heeft getekend, maar voordat hij of zij bij een organisatie is geplaatst, zal er een bedrag van €90 in rekening worden gebracht. Wanneer de deelnemer de organisatie afwijst, nadat hij of zij bij een organisatie is geplaatst, zal er een extra bedrag van €300,- betaald moeten worden.

Artikel 8c: Wanneer Stage-USA de deelnemer bij een organisatie heeft geplaatst, zullen de resterende bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer.  

Artikel 8d Extra kosten: De volgende extra kosten zijn van toepassing in de onderstaande situaties:

 1. Deelnemer trekt zich terug van het programma/annuleert de aanvraag vanwege welke reden dan ook:
  1. De aanbetaling zal niet worden terug gestort (voordat de deelnemer is geplaatst bij een organisatie);
  2. De gehele bemiddelingskosten zullen in rekening worden gebracht (nadat een deelnemer is geplaatst bij een organisatie).
 2. Deelnemer die de programma voorwaarden wenst aan te passen:
  1. €90 voordat de deelnemer bij een organisatie geplaatst is (elke verandering die de deelnemer maakt gedurende het plaatsingsproces);
  2. €300 nadat de deelnemer bij een organisatie geplaatst is, maar voordat de deelnemer deze plaats geaccepteerd heeft;
  3. Wanneer de deelnemer geplaatst is bij een Host Organisation worden de volledige kosten in rekening gebracht.  Wanneer de deelnemer hierna het programma annuleert worden de programma kosten niet retour gestort.
 3. Wanneer de deelnemer een organisatie weigert vanwege niet gerelateerde werk aspecten (zoals populariteit van de organisatie, aantal werknemers, aard van de industrie, locatie) dan zal het programma gestopt worden en een annuleringsbedrag van €300 in rekening gebracht worden.
 4. Last minute inschrijving: minder dan 6 weken voorafgaand aan de aangevraagde aankomst: €300.
 5. Plaatsing on HOLD: als de deelnemer meer dan 30 dagen vertraging oploopt tijdens zijn of haar programma, dan moet hij of zij zich opnieuw inschrijven voor het programma en €350 herstel vergoeding betalen. De oorspronkelijke plaatsing wordt ongeldig gemaakt. Stage-USA start vervolgens een nieuwe bemiddelingsprocedure.
 6. Niet doorgegeven of incomplete informatie:
  1. Een verandering in de duur van het programma of het reisplan is niet doorgegeven: €70,-
  2. Het niet doorgeven van de vlieggegevens of het doorgeven van incomplete gegevens (als de vlieggegevens later dan 10 dagen voorafgaand aan het vertrek naar Amerika verstrekt worden): €70,-
 7. Locatie: de deelnemer kan een locatie voorkeur doorgeven, maar er kan niet gegarandeerd worden dat de deelnemer ook daadwerkelijk daar geplaatst zal worden. De deelnemer kan overal in Amerika geplaatst worden. Een organisatie weigeren vanwege de locatie, zal resulteren in het annuleren van het programma en het in rekening brengen van een annuleringsfee van €300.

Artikel 9: Duur van het programma

De duur van het Short Training programma ligt tussen de 1-3 maanden.

Artikel 10: Duur van de bemiddeling

Het bemiddelingsproces duurt circa 12 weken.